Opis:  w prezentacji wykorzystano fotografie z kolekcji Miejskiego Konserwatora Zabytków w Poznaniu i Biblioteki Uniwersyteckiej w Poznaniu
Data obiektu:  2017
Nazwa zespołu (kolekcji):  Most Chwaliszewski | MKZ
Właściciel:  CYRYL