Typ obiektu:  pocztówka
Nazwa zespołu (kolekcji):  Port rzeczny na Warcie | MKZ
Hasła przedmiotowe:  porty, rzeki, Warta, nabrzeża, przeładownie, budowy
Opis fizyczny:  9x14 cm; czarno-biała