Opis:  alfabetyczny spis ulic
Typ obiektu:  plan
Data obiektu:  1940
Miejsce:  Poznań
Wydawca:  Lipsk
Nazwa zespołu (kolekcji):  Plany Poznania | 1870–1944 | PTPN