Opis:  Widoczny proces likwidacji fortów twierdzy poligonalnej (w 1902 r. zapadła decyzja o rozebraniu umocnień pasa wewnętrznego fortyfikacji), przerywaną linią zaznaczono projekt tzw. ringu (obecnie al. Niepodległości), wyrysowano ulice włączonych w 1900 r. przedmieść Jeżyce, Łazarz, Górczyn, Wilda, linią przerywaną oznaczono ulice projektowane, widoczny otwarty w 1903 r. na Łazarzu Ogród Botaniczny (Park Wilsona), wzdłuż Drogi Dębińskiej wyrysowano ogródki restauracyjne, zaznaczono najważniejsze budynki w mieście, linie kolejowe, Dworzec Główny oraz linie tramwajowe: na Ostrów Tumski, Jeżyce, Górczyn, Garbary, Wildę i w obecnej ul. Grunwaldzkiej. Na marginesie lista najważniejszych obiektów w mieście zaznaczonych numerami na planie.
Typ obiektu:  plan
Miejsce:  Poznań
Nazwa zespołu (kolekcji):  Plany Poznania | 1870–1944 | PTPN