Opis:  skala 1:25 000, zaznaczono topografię terenu i przyległe do Poznania wsie
Typ obiektu:  plan
Miejsce:  Poznań
Nazwa zespołu (kolekcji):  Plany Poznania | 1870–1944 | PTPN
Hasła przedmiotowe:  plany, mapy, kartografia, zabory, rozbiory, wsie, topografia, rzeki, drogi
Sygnatura:  CYRYL_62_1_2_0001