Opis:  Kolorami zaznaczono zabudowę murowaną, z muru pruskiego i drewnianą; wyrysowano powiększone obszary przed bramami Twierdzy Poznań: Berlińską i Dębińską. Brama Berlińska znajdowała się w pobliżu dzisiejszego skrzyżowania ulic Święty Marcin i Kościuszki, powstała w latach 1843-49 jako jedna z głównych bram Twierdzy Poznań; po podjęciu przez władze pruskie decyzji o przekształceniu Twierdzy Poznań w miasto rezydencjonalne bramę w latach 1901-05 rozebrano. Brama Dębińska wybudowana w 1853 r., znajdowała się u wylotu ulic Strzeleckiej i Garbary, została rozebrana w 1908 r.
Typ obiektu:  plan
Miejsce:  Poznań
Nazwa zespołu (kolekcji):  Plany Poznania | 1870–1944 | PTPN

Przeglądaj cały obiekt