Typ obiektu:  negatyw
Data obiektu:  15.12.1973
Autor/Twórca:  Stanisław Wiktor
Hasła przedmiotowe:  muzea, wystawy, odwachy
Opis fizyczny:  6x6 cm, czarno-biały
Właściciel:  Stanisław Wiktor