Typ obiektu:  zaproszenie
Data obiektu:  20.07.1958
Wydawca:  CBWA;ZPAP
Właściciel:  Galeria Miejska Arsenał