Typ obiektu:  fotografia
Data obiektu:  1951
Właściciel:  Klub Sportowy Surma