Liczba obiektów w kolekcji: 21
Grupa kolekcji: akcja: powstanie
Właściciel: Osoby prywatne

Józef Grzybek urodził się 16 marca 1901 roku w Ratajach pod Poznaniem, zmarł 23 września 1967 w Poznaniu. Syn cieśli budowlanego Marcina i Agnieszki z d. Płotkowiak. Uczestnik powstania wielkopolskiego. 27 stycznia 1919 roku wcielony do 1. Pułku Strzelców Wielkopolskich, późniejszego 55. Poznańskiego Pułku Piechoty, gdzie służył do 6 stycznia 1921 roku.  Od 19 marca 1921 roku do 5 lipca 1921 roku służył w 58. Pułku Piechoty Wielkopolskiej. W czasie służby wojskowej od 17 marca 1919 roku do 1 czerwca 1919 roku walczył na froncie ukraińskim w Galicji Wschodniej. Od 30 lipca 1919 roku do 7 października 1919 roku wraz z pułkiem stacjonował pod Lesznem. Zaś od 12 października 1919 roku do 18 października 1920 roku walczył w wojnie polsko-bolszewickiej na froncie litewsko-białoruskim. Po zakończeniu wojny wrócił do Poznania gdzie pracował, jako kupiec. Tuż przed wybuchem II wojny światowej prowadził sklep odzieżowy na Starym Rynku (adres Stary Rynek 10, za: Spis abonentów telefonów m. st. Poznania z uwzględnieniem branż i zawodów 1939,s. 25).

 

Kolekcja otrzymała II nagrodę w konkursie akcja: powstanie