Liczba obiektów w kolekcji: 19
Grupa kolekcji: akcja: powstanie
Właściciel: Osoby prywatne

Władysław Hołderny, syn Stanisława i Stanisławy z d. Koniecznej, urodził się  22 września 1895 roku w Zbrudzewie (pow. śremski), zmarł 18 lipca 1973 roku w Poznaniu. Siedmioklasową szkołę powszechną ukończył w Niemczech w roku 1909, a następnie rozpoczął trzyletnią naukę w branży drogeryjnej. W latach 1914-1917 służył w armii niemieckiej, kiedy to został zwolniony z powodów zdrowotnych. W dniu 27 grudnia 1918 roku wstąpił jako ochotnik do Straży Ludowej w Poznaniu i pełnił służbę wartowniczą do 18 stycznia 1919 roku. Z powodów zdrowotnych został zwolniony z odbywania służby wojskowej. Do wybuchu II wojny światowej pracował w Poznaniu jako pomocnik drogeryjny. W czasie okupacji pracował jako pracownik fizyczny w poznańskim Urzędzie Pocztowym. Po zakończeniu II wojny światowej aż do przejścia na emeryturę w 1965 roku pracował w zawodzie.