Towarzystwo Muzyczne im. H. Wieniawskiego w Poznaniu

Wyświetlam 1-400 z 1714 wyników - strona 1 2 3 4
Zamek Królewski w Warszawie w czasie I Międzynarodowego Konkursu Skrzypcowego im. Henryka Wieniawskiego, miejsce spotkania laureatów i jury konkursu z prezydentem RP Ignacym Mościckim 1935
Uczestnicy I Międzynarodowego Konkursu Skrzypcowego im. Henryka Wieniawskiego w towarzystwie członków jury podczas losowania numerów konkursowych w foyer Filharmonii Warszawskiej 02.03.1935
Członkowie jury w czasie przesłuchań w drugim etapie I Międzynarodowego Konkursu Skrzypcowego im. Henryka Wieniawskiego w sali koncertowej Filharmonii Warszawskiej 03.03.1935–16.03.1935
Laureaci I Międzynarodowego Konkursu Skrzypcowego im. Henryka Wieniawskiego, od lewej: Henry Temianka, Mary Luisa Sardo, Boris Goldstein, Ginette Neveu i Dawid Ojstrach 03.03.1935–16.03.1935
Henry Temianka z Wielkiej Brytanii, laureat III nagrody w I Międzynarodowym Konkursie Skrzypcowym im. Henryka Wieniawskiego, odbiera nagrodę z rąk jurorów w Filharmonii Warszawskiej 03.03.1935–16.03.1935
Występ Ginette Neveu, laureatki I nagrody w I Międzynarodowym Konkursie Skrzypcowym im. Henryka Wieniawskiego, podczas wizyty uczestników konkursu u prezydenta RP na Zamku Królewskim 03.03.1935–16.03.1935
Obiekt złożony
Folder z fotografiami laureatów i członków jury I Międzynarodowego Konkursu Skrzypcowego im. Henryka Wieniawskiego wydany po 1950 roku
Odwrocie fotografii przedstawiającej Grzegorza Fitelberga, polskiego dyrygenta, kompozytora, skrzypka, członka jury I Międzynarodowego Konkursu Skrzypcowego im. Henryka Wieniawskiego
Odwrocie pocztówki przedstawiającej Grzegorza Fitelberga, polskiego dyrygenta, kompozytora, skrzypka, członka jury I Międzynarodowego Konkursu Skrzypcowego im. Henryka Wieniawskiego, około 1931 roku
Odwrocie fotografii przedstawiającej Borisa Goldsteina, laureata IV nagrody w I Międzynarodowym Konkursie Skrzypcowym im. Henryka Wieniawskiego, z dedykacją od jego córki dla Andrzeja Wituskiego
Bronisław Gimpel, reprezentant Polski, laureat IX nagrody w w I Międzynarodowym Konkursie Skrzypcowym im. Henryka Wieniawskiego, fotografia z późniejszego okresu
Henry Temianka podczas pierwszego etapu I Międzynarodowego Konkursu Skrzypcowego im. Henryka Wieniawskiego w Filharmonii Warszawskiej (uczestnicy występowali w kole zkreślonym kredą) 03.03.1935–16.03.1935
Jurorzy i uczestnicy I Międzynarodowego Konkursu Skrzypcowego im. Henryka Wieniawskiego na spotkaniu u prezydenta RP Ignacego Mościckiego na Zamku Królewskim (siedzi na wprost) 03.03.1935–16.03.1935
Pismo Biura Sekretariatu Międzynarodowych Konkursów im. Henryka Wieniawskiego w Poznaniu skierowane do Warszawskiego Towarzystwa Muzycznego na temat dokumentów z I Konkursu Skrzypcowego 19.05.1967
Potwierdzenie zdobycia I nagrody w konkursie "Citta di Vittorio Veneto" dołączone do zgłoszenia Beatrice Antonioni z Włoch, uczestniczki V Międzynarodowego Konkursu Skrzypcowego im. Henryka Wieniawskiego 23.02.1966
Potwierdzenie udziału w konkursie skrzypcowym Niccolò Paganiniego w Genui dołączone do zgłoszenia Beatrice Antonioni z Włoch, uczestniczki V Międzynarodowego Konkursu Skrzypcowego im. Henryka Wieniawskiego 10.1961
Zaświadczenie z konserwatorium muzycznego w Moskwie dołączone do zgłoszenia Michaiła Bezwierchnyj'ego, uczestnika V Międzynarodowego Konkursu Skrzypcowego im. Henryka Wieniawskiego 22.06.1967
Harmonogram spotkania władz miejskich i poznańskiego środowiska muzycznego z Charlesem Tregerem, laureatem I nagrody w IV Międzynarodowym Konkursie Skrzypcowym im. Henryka Wieniawskiego 19.09.1967
Obiekt złożony
Zaproszenie na przyjęcie z okazji inauguracji V Międzynarodowego Konkursu Skrzypcowego im. Henryka Wieniawskiego w Sali Wielkiej Pałacu Kultury (dzisiaj CK Zamek) 04.11.1967
Obiekt złożony
Zaproszenie na posiedzenie Sekretariatu Międzynarodowych Konkursów i Zarządu Poznańskiego Towarzystwa Muzycznego im. H. Wieniawskiego w Sali Białej Prezydium Rady Narodowej miasta Poznania 07.12.1967
Korespondencja skierowana do Warszawskiego Towarzystwa Muzycznego związana z pozyskaniem eksponatów na wystawę z okazji jubileuszowego V Międzynarodowego Konkursu Skrzypcowego im. Henryka Wieniawskiego 19.05.1967
Prośba skierowana do ambasady w Jugosławii o podanie prawidłowej formy nazwiska urzędującego ambasadora w okresie trwania I Międzynarodowego Konkursu Skrzypcowego im. Henryka Wieniawskiego w Warszawie 19.05.1967
Obiekt złożony
Zaproszenie na uroczystość jubileuszu prof. Ireny Dubiskiej, długoletniego członka jury Międzynarodowych Konkursów Skrzypcowych im. H. Wieniawskiego, w pałacu w Rogalinie 11.11.1967
Obiekt złożony
Zaproszenie na otwarcie Międzynarodowej Wystawy Ekslibrisu Muzycznego w Biurze Wystaw Artystycznych towarzyszącej V Międzynarodowemu Konkursowi Skrzypcowemu im. Henryka Wieniawskiego 05.11.1967
Obiekt złożony
Protokół z posiedzenia jury ogólnopolskich eliminacji kandydatów do V Międzynarodowego Konkursu Skrzypcowego im. Henryka Wieniawskiego z 3 września 1967 roku 03.09.1967
Obiekt złożony
Program koncertu kameralnego z okazji V Międzynarodowego Konkursu Skrzypcowego im. H. Wieniawskiego poświęconego twórczości laureata I nagrody w III Międzynarodowym Konkursie Kompozytorskim im. H. Wieniawskiego 04.11.1967
Korespondencja związana z organizacją wystawy z okazji jubileuszowego V Międzynarodowego Konkursu Skrzypcowego im. Henryka Wieniawskiego, rezerwacja sal wystawowych w Pałacu Kultury (obecnie CK Zamek) 22.08.1967