Stefania Stecka

Wyświetlam 1-74 z 74 wyników - strona 1
Odwrocie fotografii Mieczysława Wierzbińskiego w mundurze szeregowego wojsk niemieckich odznaczonego żelaznym krzyżem II klasy z dedykacją dla brata Karola 23.09.1918
Kawalerzysta Mieczysław Wierzbiński w mundurze paradnym 2. Pułku Dragonów, fotografia sprzed 1914 roku
Mieczysław Wierzbiński w mundurze polowym 2. Pułku Dragonów (nowego wzoru) i czapce podoficerskiej, fotografia wykonana po 1917 roku 1917–1918
Odwrocie fotografii Mieczysława Wierzbińskiego w mundurze polowym 2. Pułku Dragonów (nowego wzoru) i czapce podoficerskiej, fotografia wykonana po 1917 roku 1917–1918
Podporucznik oficer sztabowy Mieczysław Wierzbiński w mundurze Wojsk Wielkopolskich, fot. z 1919 lub 1920 roku 1919–1920
Podporucznik Mieczysław Wierzbiński w mundurze Wojsk Wielkopolskich i czapce z orłem wielkopolskim
Podporucznik Mieczysław Wierzbiński w mundurze Wojska Polskiego (wzór 19), zdjęcie-pocztówka wysłane siostrze 10 października 1920 roku z Suwałk 10.10.1920
Odwrocie fotografii-pocztówki przedstawiającej podporucznika Mieczysława Wierzbińskiego w mundurze Wojska Polskiego (wzór 19), wysłanej wysłane siostrze 10 października 1920 roku z Suwałk 10.10.1920
Wyświetlam 1-74 z 74 wyników - strona 1
Informacje / metadane