Jan Kurek

Wyświetlam 1-400 z 578 wyników - strona 1 2
Most Chwaliszewski i stare koryto Warty (tzw. zakole chwaliszewskie) zasypane w 2. połowie lat 60. XX wieku 1961
Most Chwaliszewski i stare koryto Warty (tzw. zakole chwaliszewskie) zasypane w 2. połowie lat 60. XX wieku, w głębi port rzeczny 1961
Most Chwaliszewski i stare koryto Warty (tzw. zakole chwaliszewskie) zasypane w 2. połowie lat 60. XX wieku 1961
Most Chwaliszewski i stare koryto Warty (tzw. zakole chwaliszewskie) zasypane w 2. połowie lat 60. XX wieku 1961
Stare koryto Warty (tzw. zakole chwaliszewskie) zasypane w 2. połowie lat 60. XX wieku i nabrzeże portu rzecznego 1961
Most Chwaliszewski rozebrany po zasypaniu starego koryta Warty (tzw. zakola chwaliszewskiego) w 2. połowie lat 60. XX wieku 1963
Most Chwaliszewski rozebrany po zasypaniu starego koryta Warty (tzw. zakola chwaliszewskiego) w 2. połowie lat 60. XX wieku, w głębi nabrzeże portu rzecznego 1963
Widok z mostu Chwaliszewskiego na stare koryto Warty (tzw. zakole chwaliszewskie, zasypane w 2. połowie lat 60. XX wieku) i dziką plażę na Chwaliszewie 1963
Most Chwaliszewski i stare koryto Warty (tzw. zakole chwaliszewskie) zasypane w 2. połowie lat 60. XX wieku 1961
Zakole chwaliszewskie Warty, stare koryto rzeki zasypane w 2. połowie lat 60. XX wieku, po lewej kościół Wszystkich Świętych na Grobli, w głębi kamienice Starego Miasta 1963
Barki cumujące przy nabrzeżu chwaliszewskim na starym korycie Warty zasypanym w 2. połowie lat 60. XX wieku, w głębi zniszczony w czasie wojny most kolejowy do gazowni miejskiej 1963
Koty na dachu kamienicy na Chwaliszewie, w głębi wieża kościoła Wszystkich Świętych na Grobli 1963
Uliczka Różany Targ na Starym Rynku, po prawej stronie południowa elewacja ratusza, w głębi Waga Miejska 1963
Domki budnicze i ratusz w wewnętrznej zabudowie Starego Rynku (po lewej) i wschodnia pierzeja rynku (po prawej), w głębi fragment pierzei północnej 1968
Pomnik Bohaterów w Parku Pomniku Braterstwa Broni i Przyjaźni Polsko-Radzieckiej (od 1992 roku park Cytadela) 1967
Monumentalne schody prowadzące na Cytadelę (od 1992 roku park Cytadela), w głębi al. Stalingradzka (dzisiaj al. Niepodległości) 1963
Plantowanie terenu pod budowę Parku Pomnika Braterstwa Broni i Przyjaźni Polsko-Radzieckiej (dzisiaj park Cytadela) między obeliskiem a śluzą, w której jest muzeum 1967
Plantowanie terenu pod budowę Parku Pomnika Braterstwa Broni i Przyjaźni Polsko-Radzieckiej (dzisiaj park Cytadela) między obeliskiem a śluzą, w której jest muzeum 1967
Plantowanie terenu pod budowę Parku Pomnika Braterstwa Broni i Przyjaźni Polsko-Radzieckiej (dzisiaj park Cytadela) między obeliskiem a śluzą, w której jest muzeum 1967
Plantowanie terenu pod budowę Parku Pomnika Braterstwa Broni i Przyjaźni Polsko-Radzieckiej (dzisiaj park Cytadela) między obeliskiem a śluzą, w której jest muzeum 1967
Plantowanie terenu pod budowę Parku Pomnika Braterstwa Broni i Przyjaźni Polsko-Radzieckiej (dzisiaj park Cytadela) między obeliskiem a śluzą, w której jest muzeum 1967
Monumentalne schody prowadzące na Cytadelę (od 1992 roku park Cytadela), w głębi al. Stalingradzka (dzisiaj al. Niepodległości) 1967
Kawiarenka w ruinach fortu Winiary (wtedy Park Pomnik Braterstwa Broni i Przyjaźni Polsko-Radzieckiej, dzisiaj park Cytadela) 1967
Kawiarenka w ruinach fortu Winiary (wtedy Park Pomnik Braterstwa Broni i Przyjaźni Polsko-Radzieckiej, dzisiaj park Cytadela) 1967
Kawiarenka w ruinach fortu Winiary (wtedy Park Pomnik Braterstwa Broni i Przyjaźni Polsko-Radzieckiej, dzisiaj park Cytadela) 1967
Południowy brzeg Chwaliszewa, dawnej wyspy warciańskiej, pod drugiej stronie starego, dzisiaj zasypanego koryta rzeki Grobla z kopułą kościoła Wszystkich Świętych, w głębi wieża ratusza 1964
Wewnnętrzna uliczka między blokami w kwadracie ulic: Głogowska, Potworowskiego, Kasprzaka, Stablewskiego 1968
Pomnik patrona w parku Kasprzaka (dzisiaj park Wilsona; pomnik został zdemontowany i zastąpiony pomnikiem Wilsona) 1968
Pomnik patrona w parku Kasprzaka (dzisiaj park Wilsona; pomnik został zdemontowany i zastąpiony pomnikiem Wilsona) 1968
Supersam Kącik przy rynku Łazarskim na narożniku ul. Kącik, w głębi deska przy ul. Dmowskiego 5/7 zbudowana w 1978 roku 1980–1989
Rynek Łazarski, w głębi kamienice z początku XX wieku i blok z lat 60. XX wieku w południowej pierzei rynku 1968
Rynek Łazarski na zwężeniu w kierunku ul. Głogowskiej zwanym lejkiem łazarskim, w głębi ul. Lodowa i blok mieszkalny na narożniku rynku wzniesiony w 1962 roku 1968
Obmurowane (dzisiaj zniwelowane) podwyższenie na płycie rynku Łazarskiego, w głębi fragmenty kamienic przy ul. Rynek Łazarski 10 i 11 1968
Obmurowane (dzisiaj zniwelowane) podwyższenie na płycie rynku Łazarskiego (często służyło sprzedawcom staroci do eksponowania towaru) 1968
Wyświetlam 1-400 z 578 wyników - strona 1 2
Informacje / metadane