Grażyna Sobierajska-Mormol

Wyświetlam 1-400 z 619 wyników - strona 1 2
Ruiny budynków w obrębie Koszar Północnych na Wzgórzu św. Wojciecha, widok od strony Wałów Księcia Józefa (dzisiaj ul. Księcia Józefa), w środku ruiny dawnej Wielkopolskiej Szkoły Podchorążych Piechoty 1945
Ruiny Koszar Północnych na Wzgórzu św. Wojciecha, w środku ruiny dawnej Wielkopolskiej Szkoły Podchorążych Piechoty, a później Polikliniki UP, widok od Wałów Księcia Józefa (dzisiaj ul. Księcia Józefa) 1945
Teresa Piasek na ul. Działowej, po lewej uszkodzony kościół św. Józefa na Wzgórzu św. Wojciecha, po prawej w głębi ruiny kamienic przed kościołem św. Wojciecha 1945
Teresa Piasek na Wałach Księcia Józefa na Wzgórzu św. Wojciecha (dzisiaj ul. Księcia Józefa), w głębi ruiny zabudowań Koszar Północnych; po prawej ruiny dawnej Wielkopolskiej Szkoły Podchorążych Piechoty, a później Polikliniki UP 1945
Obiekt złożony
Notatnik Czesława Piaska z września i października 1939 roku (wyjazd rodziny na wschód, obóz w Szepetówce i powrót do Poznania) 04.09.1939–15.10.1939
Obiekt złożony
Prospekt niemieckiego koncernu AEG (Allgemeine Elektricitäts-Gesellschaft) nr 3 z 1929 roku należący do Czesława Piaska, pracownika Elektrowni Miejskiej, opisujący nowe konstrukcje i zastosowanie dużych prostowników rtęciowych 1929
Pracownicy Elektrowni Miejskiej w Poznaniu, w ostatnim rzędzie pierwszy od lewej Czesław Piasek, w pierwszym rzędzie szósty od lewej siedzi dyrektor Elektrowni Józef Koźniewski 1922–1938
Tabela z danymi pracy silników prądu zmiennego przy napięciu prądu 220 V i 380 V i różnymi wariantami pracy tych silników przeznaczona dla pracowników Elektrowni Miejskiej w Poznaniu 1920–1939
Schematy połączeń silników elektrycznych prądu zmiennego wykonane przez pracownika Elektrowni Miejskiej Czesława Piaska na formularzu Magistratu miasta Poznania, Deputacji dla Zakładów Światła i Wodociągów. Oddział: Miejska Elektrownia 1922–1931
Schematy dotyczące sieci prądu zmiennego wykonane przez pracownika Elektrowni Miejskiej Czesława Piaska na odwrociu formularza Magistratu miasta Poznania 1922–1931
Schematy podłączenia dzwonka wykonane przez pracownika Elektrowni Miejskiej Czesława Piaska na odwrociu formularza Magistratu miasta Poznania, Deputacji dla Zakładów Światła i Wodociągów. Oddział: Miejska Elektrownia
Formularz Magistratu miasta Poznania, Deputacji dla Zakładów Światła i Wodociągów. Oddział: Miejska Elektrownia wydrukowany w języku polskim po 1918 roku przeznaczony dla odbiorców zobowiązanych wpłacić kaucję w kasie Miejskiej Elektrowni
Listownik Miejskiej Elektrowni w Poznaniu z odręcznymi rysunkami i notatkami pracownika Elektrowni Czesława Piaska obrazującymi schematy połączeń elektrycznych silnika szeregowo-bocznikowego dla różnych kierunków obrotów wirnika 1922–1930
Listownik Miejskiej Elektrowni w Poznaniu z odręcznymi rysunkami i notatkami pracownika Elektrowni Czesława Piaska obrazującymi schematy połączeń elektrycznych silnika bocznikowego dla różnych kierunków obrotów wirnika 1922–1930
Listownik Miejskiej Elektrowni w Poznaniu z odręcznymi rysunkami i notatkami pracownika Elektrowni Czesława Piaska obrazującymi schematy połączeń elektrycznych silnika szeregowego dla różnych kierunków obrotów wirnika 1922–1930
Listownik Miejskiej Elektrowni w Poznaniu z odręcznymi rysunkami i notatkami pracownika Elektrowni Czesława Piaska obrazującymi schematy połączeń elektrycznych silnika bocznikowego dla różnych kierunków obrotów wirnika 1922–1930
Listownik Miejskiej Elektrowni w Poznaniu z odręcznymi rysunkami i notatkami pracownika Elektrowni Czesława Piaska obrazującymi schematy połączeń elektrycznych silnika szeregowo-bocznikowego dla różnych kierunków obrotów wirnika 1922–1930
Pracownicy Wydziału Zdrowia w Poznaniu w pomieszczeniach biurowych, pierwszy z lewej Czesław Piasek, po prawej na ścianie plakat Nadzwyczajnego Komitetu do Walki z Epidemiami 1945–1955
Zaświadczenie Zarządu Stołecznego Miasta Poznania, Dzielnicowej Komisji Mieszkaniowej Śródmieście o przydzieleniu rodzinie Czesława Piaska dwóch pokoi w pięciopokojowym mieszkaniu przy ul. Wronieckiej 18 pod numerem 1 20.05.1945
Zaświadczenie administratora budynku przy ul. Chwaliszewo 5 potwierdzające zamieszkiwanie w tym budynku do 1 grudnia 1939 roku rodziny Czesława Piaska i spalenie mieszkania w czasie działań wojennych w lutym 1945 roku 01.03.1945
Zaświadczenie Zarządu Miejskiego stołecznego Miasta Poznania, Wydziału Zdrowia o wydaniu zezwolenia Czesławowi Piaskowi na wykonywanie spraw urzędowych w domu 22.10.1947
Zaświadczenie Związków Zawodowych Pracowników Służby Zdrowia Oddział w Poznaniu o przyznaniu Czesławowi Piaskowi aparatu radiowego 11.01.1949
Poświadczenie członkostwa Czesława Piaska w Związku Zawodowym Służby Zdrowia w Poznaniu wydane w celu zakupu aparatu radiowego 17.05.1949
Imienna karta żywnościowa i odzieżowa Czesława Piaska wydana przez Ministerstwo Aprowizacji i Handlu, rozprowadzana przez zakład pracy, czyli Zarząd Miejski st. m. Poznania, Wydział Zdrowia 1947
Imienna karta żywnościowa i odzieżowa Czesława Piaska wydana przez Ministerstwo Aprowizacji i Handlu, rozprowadzana przez zakład pracy, czyli Zarząd Miejski st. m. Poznania, Wydział Zdrowia 1947
Plan kursu społeczno-politycznego dla pracowników państwowych i samorządowych, w którym wziął udział urzędnik magistracki Czesław Piasek 10.12.1945–22.12.1945
Zezwolenie radiofoniczne Czesława Piaska wydane przez Dyrekcję Okręgową Poczt i Telegrafów, Obwodowy U.P. Poznań, Dział Radiotelefoniczny 25.04.1947
Pouczenie na odwrocie zezwolenia radiofonicznego Czesława Piaska wydanego przez Dyrekcję Okręgową Poczt i Telegrafów, Obwodowy U.P. Poznań, Dział Radiotelefoniczny 25.04.1947
Karta meldunkowa Czesława Piaska potwierdzająca zameldowanie przy Schinkelstrasse 15/4 (ul. Wroniecka) w charakterze podnajemcy w mieszkaniu głównego lokatora Kurasza 04.02.1943
Odwrocie karty meldunkowej Czesława Piaska zawierające pouczenia i obowiązujące przepisy w języku niemieckim oraz odręczna notatka z danymi o rodzicach Czesława 04.02.1943
Czesław Piasek (drugi od lewej z papierosem w ustach) i jego żona Marianna z córką Teresą na kolanach oraz ich sąsiedzi słuchają radia i grają w karty 1929–1930
Jubileusz 50-lecia małżeństwa Antoniego i Franciszki Piasków (siedzą pośrodku fotografii i trzymają ozdobne laski), rodziców urzędnika miejskiego Czesława Piaska 01.1932
Dyplom uznania dla Czesława Piaska za czynny udział w powstaniu wielkopolskim w 1918 i 1919 roku z okazji 30. rocznicy powstania 27.12.1948
Dyplom poświadczający przyznanie kapralowi Czesławowi Piaskowi odznaki pamiątkowej 14. Dywizji Piechoty Wielkopolskiej (dawniej 1. Dywizji Strzelców Wielkopolskich) za wierną służbę Ojczyźnie 01.03.1937
Spotkanie pracownic Miejskiego Handlu Mięsem w Poznaniu z okazji Dnia Kobiet, wśród nich Stanisław Sobierajski, kierownik sklepu mięsnego przy ul. Grochowskiej 1961–1969
Załoga obwoźnego punktu sprzedaży wędlin Miejskiego Handlu Mięsem w Poznaniu na tle samochodu chłodni, pierwszy z prawej Stanisław Sobierajski 1961–1965
Załoga obwoźnego punktu sprzedaży wędlin Centralnego Zarządu Przemysłu Mięsnego w Poznaniu na festynie z okazji święta 1 maja, pierwszy z prawej stoi Stanisław Sobierajski 1950–1954
Pracownicy sklepu mięsnego SAM nr 3 przy ul. Grochowskiej 49 z kierownikiem sklepu Stanisławem Sobierajskim (stoi trzeci z lewej) 1960–1965
Obiekt złożony
Zaproszenie dla Stanisława Sobierajskiego (błędnie wpisano nazwisko Sobieralski) na bal Opery w kawiarni W-Z przy ul. Fredry 13.02.1960