Ewa Czarkowska, Małgorzata Czarkowska

Wyświetlam 1-239 z 239 wyników - strona 1
Ewa Szymkowiak z mamą Jadwigą, ciocią Pelą i wujkiem Mieczkiem, małżeństwem z Kępna, u którego Jadwiga mieszkała po powrocie z Berlina, na ul. Reymonta ( w tle ul. Marynarska, dzisiaj Iłłakowiczówny) 1930
Widok z Chwaliszewa na zniszczone w czasie II wojny światowej Stare Miasto, w środku fotografii widoczny fragment nabrzeża Warty przy porcie rzecznym 1946–1948
Ewa Szymkowiak i jej kuzyn Aleksander (Olek) Rybski na dziecięcej drezynie na ul. Wyspiańskiego, w głębi koszary ułanów przy obecnej ul. Ułańskiej (City Park) 1930
Antoni Czarkowski, Celina Pniewska, Ewa Szymkowiak i Olek Rybski w dniu I komunii św. Ewy na podwórzu domu Szymkowiaków przy ul. Marynarskiej (dzisiaj Iłłakowiczówny) 05.1937
Antoni Czarkowski (trzeci od lewej w czwartym rzędzie od dołu) ze swoją klasą w Technikum Budowlanym przy ul. Rybaki na schodach przed głównym wejściem do szkoły
Maksymilian Szymkowiak wśród pacjentów i personelu szpitala rezerwowego (Reservelazarett) w Bad Kreuznach (leży drugi od lewej), w którym leczył rany odniesione na froncie I wojny światowej 24.07.1916
Odwrocie pocztówki, którą Maksymilian Szymkowiak wysłał w czasie I wojny światowej do rodziny ze szpitala rezerwowego (Reservelazarett) w Bad Kreuznach 24.07.1916
Powrót rodziny Szymkowiaków z wysiedlenia w Radomsku (prawdopodobnie okolice Częstochowy) w 1945 roku; z lewej strony u dołu Maksymilian i Ewa Szymkowiakowie 1945
I Komunia św. Tomka Czarkowskiego w kościele św. Anny na Łazarzu, na zdjęciu Tomek z dziadkami Jadwigą (pierwsza z lewej) i Maksymilianem (drugi z prawej) Szymkowiakami i rodzicami Ewą i Antonim 1966
Jadwiga (pierwsza z lewej) i Salomea (druga z prawej) Kay z koleżankami z Towarzystawa Gimnastycznego Sokół w Charlottenburgu (występ w Zielone Świątki z okazji jubileuszu Sokoła berlińskiego) 1914
Berlińskie Sokolice (członkinie Towarzystwa Gimnastycznego Sokół), w drugim rzędzie stoją od prawej Suligowska, Salomea Kay, trzecia od lewej Jadwiga Kay, pocztówka z około 1913 roku
Hanna Szpakowska z domu Kay, siostra Jadwigi Szymkowiak, w sztuce Borys Godunow na deskach Opery Poznańskiej (dzisiaj Teatr Wielki im. Stanisława Moniuszki) krótko po II wojnie światowej
Jadwiga i Maksymilian Szymkowiakowie z córką Ewą i wnuczką Małgorzatą (na kolanach dziadka) na ul. Reymonta, w latach 50. trawiasta aleja między ogrodami działkowymi 1954
Franciszek Szymkowiak z synami: Maksymilianem (z lewej) i Leonem (zginął w czasie I wojny światowej), fotografia z około 1914 roku
Weterani powstania wielkopolskiego porządkują mogiłę poległych powstańców i żołnierzy wojsk wielkopolskich na cmentarzu Górczyńskim, w środku oparty o grób Maksymilian Szymkowiak, lato 1967 roku 1967
Prośba o wydanie zaświadczenia potwierdzającego odbycie służby wojskowej przez Maksymiliana Szymkowiaka skierowana do Centralnego Archiwum Wojska Polskiego w Warszawie 26.06.1961
Obiekt złożony
Zaproszenie dla Anny Szpakowskiej na jubileusz 45-lecia działalności artystyczno-muzycznej Waleriana Bierdiajewa, dyrektora poznańskiej opery 1952
Weterani powstania wielkopolskiego w czasie pochodu pierwszomajowego na ul. Czerwonej Armii (obecnie ul. Święty Marcin), w środku w ciemnych okularach Maksymilian Szymkowiak 01.05.1976
Kancelaria 1. baonu prawdopodobnie w czasie wojny polsko-bolszewickiej na Litwie; trzeci od lewej stoi Franciszek Dubisz, drugi z prawej Kazimierz Chwaliszewski, koledzy Maksymiliana Szymkowiaka
Weterani powstania wielkopolskiego w czasie uroczystości wodowania statku "Powstaniec Wielkopolski" w Ośrodku Kadłubowym Wulkan, w środku Maria Olszewska, uczestniczka powstania wielkopolskiego, matka chrzestna statku 26.06.1974
Obiekt złożony
Zaproszenie kierownictwa Stoczni Szczecińskiej im. Adolfa Warskiego dla Maksymiliana Szymkowiaka na wodowanie statku "Powstaniec Wielkopolski" 26.06.1974
Weterani powstania wielkopolskiego w czasie wodowania statku "Powstaniec Wielkopolski" w Ośrodku Kadłubowym Wulkan, w drugim rzędzie czwarty z prawej w ciemnych okularach Maksymilian Szymkowiak 26.06.1974
Maksymilian Szymkowiak w mundurze wojsk wielkopolskich i niemieckiej czapce z polskim orzełkiem w czasie pobytu w szpitalu przy ul. Różanej po przebytej operacji 1919
Prośba o wydanie zaświadczenia potwierdzającego odbycie służby wojskowej przez Maksymiliana Szymkowiaka skierowana do Centralnego Archiwum Wojska Polskiego w Warszawie 18.07.1961
Wyświetlam 1-239 z 239 wyników - strona 1
Informacje / metadane