Danuta Bartkowiak

Wyświetlam 1-104 z 104 wyników - strona 1
Poznań Piątkowo. Plan osiedli Poznańskiej Spółdzielni Mieszkaniowej: Bolesława Chrobrego, Jana III Sobieskiego, Stefana Batorego, Bolesława Śmiałego, Władysława Łokietka, Marysieńki 1988
Odwrocie planu osiedli Poznańskiej Spółdzielni Mieszkaniowej - Bolesława Chrobrego, Jana III Sobieskiego, Stefana Batorego, Bolesława Śmiałego, Władysława Łokietka, Marysieńki (sygnatura CYRYL_99_2017_0_1_0001) 1988
Ślub Ireny Matysiak i Mariana Książkiewicza, od lewej świadkowie: Zdzisław Matysiak, Zygmunt Matysiak, Stefan Książkiewicz i Edmund Książkiewicz 1960
Ślub Ireny Matysiak i Mariana Książkiewicza w kościele Najświętszego Serca Jezusa i św. Floriana na Jeżycach 1960
Chrzciny Krzysztofa Matysiaka, syna Zygmunta i Teresy z domu Kurek, w kościele Najświętszego Serca Jezusa i św. Floriana na Jeżycach, od prawej: Irena Książkiewicz z domu Matysiak, Stanisław Bartoszewski i Barbara Kurek 1960
Irena Matysiak (w drugim rzędzie pierwsza z prawej za plecami koleżanki), córka Franciszki i Józefa, ze swoją klasą VI lub VII przed budynkiem Szkoły Podstawowej nr 7 przy ul. Dąbrowskiego (dzisiaj SP nr 107)
Danuta Książkiewicz, córka Mariana i Ireny z domu Matysiak, z babcią Franciszką Matysiak w Ogrodzie Botanicznym 1964
Ślub cywilny Ireny Matysiak i Mariana Książkiewicza, w głębi od lewej świadkowie Zdzisław Matysiak i Edmund Książkiewicz 1960
Danuta Książkiewicz, córka Mariana i Ireny z domu Matysiak, na polanie obok wieży spadochronowej w parku Sołackim 1965
Zdzisław Matysiak (w środku) w czasie służby wojskowej w 36. Specjalnym Pułku Lotniczym na Okęciu w Warszawie 1951–1953
Danuta Książkiewicz, córka Mariana i Ireny z domu Matysiak, w parku Sołackim, w głębi kościół św. Jana Vianneya 1965
Zdzisław Matysiak (pierwszy z prawej) w czasie służby wojskowej w 36. Specjalnym Pułku Lotniczym na Okęciu w Warszawie 1951–1953
Chrzest Danuty Książkiewicz, córki Mariana i Ireny z domu Matysiak, w kościele Najświętszego Serca Jezusa i św. Floriana na Jeżycach; rodzice chrzestni: Teresa Matysiak i Edmund Książkiewicz 1963
Chrzest Pawła Książkiewicza, syna Mariana i Ireny z domu Matysiak, w kościele Najświętszego Serca Jezusa i św. Floriana na Jeżycach, od lewej Zygmunt Matysiak z Danutą Książkiewicz i rodzice chrzestni: Teresa Matysiak i Czesław Niepoń 1965
Krzysztof Matysiak, syn Zygmunta, i Mariola Matysiak, córka Zdzisława, w głębi od lewej: Teresa Matysiak z domu Kurek, Teresa Matysiak z domu Wesołek i Zygmunt Matysiak 1964
Chrzest Pawła Książkiewicza, syna Mariana i Ireny z domu Matysiak, w kościele Najświętszego Serca Jezusa i św. Floriana na Jeżycach, od lewej Teresa Matysiak i Czesław Niepoń 1965
Władysława i Józef Ksiązkiewiczowie z wnuczką Danutą na chrzcie św. Pawła Książkiewicza, syna Mariana i Ireny z domu Matysiak, w kościele Najświętszego Serca Jezusa i św. Floriana na Jeżycach 1965
Krzysztof Matysiak, syn Zygmunta i Teresy z domu Kurek, i Danuta Książkiewicz, córka Mariana i Ireny z domu Matysiak 1966
Henryk Król i Zygmunt Matysiak (z prawej) na przystani Klubu Kajakowego Budowlani na prawym brzegu Warty przy moście Rocha 1958
Książeczka służbowa Zygmunta Matysiaka, harcerza 78. Poznańskiej Drużyny Harcerzy im. Stanisława Czarnieckiego w Poznaniu 09.02.1949
Książeczka służbowa Zygmunta Matysiaka, harcerza 78. Poznańskiej Drużyny Harcerzy im. Stanisława Czarnieckiego w Poznaniu 09.02.1949
Książeczka służbowa Zygmunta Matysiaka, harcerza 78. Poznańskiej Drużyny Harcerzy im. Stanisława Czarnieckiego w Poznaniu 09.02.1949
Książeczka służbowa Zygmunta Matysiaka, harcerza 78. Poznańskiej Drużyny Harcerzy im. Stanisława Czarnieckiego w Poznaniu 09.02.1949
Książeczka służbowa Zygmunta Matysiaka, harcerza 78. Poznańskiej Drużyny Harcerzy im. Stanisława Czarnieckiego w Poznaniu 09.02.1949
Książeczka służbowa Zygmunta Matysiaka, harcerza 78. Poznańskiej Drużyny Harcerzy im. Stanisława Czarnieckiego w Poznaniu 09.02.1949
Książeczka służbowa Zygmunta Matysiaka, harcerza 78. Poznańskiej Drużyny Harcerzy im. Stanisława Czarnieckiego w Poznaniu 09.02.1949
Książeczka służbowa Zygmunta Matysiaka, harcerza 78. Poznańskiej Drużyny Harcerzy im. Stanisława Czarnieckiego w Poznaniu 09.02.1949
Książeczka służbowa Zygmunta Matysiaka, harcerza 78. Poznańskiej Drużyny Harcerzy im. Stanisława Czarnieckiego w Poznaniu 09.02.1949
Książeczka służbowa Zygmunta Matysiaka, harcerza 78. Poznańskiej Drużyny Harcerzy im. Stanisława Czarnieckiego w Poznaniu 09.02.1949
Obiekt złożony
Karta pocztowa wysłana przez Józefa Matysiaka do żony Franciszki z obozu jenieckiego Stalag II D w Stargardzie Pomorskim (dzisiaj Stargard) 1940
Obiekt złożony
Legitymacja Franciszki Matysiak, wdowy po poległym na wojnie Józefie Matysiaku, członkini Związku Inwalidów Wojennych RP 02.07.1946
Legitymacja Franciszki Matysiak, wdowy po poległym na wojnie Józefie Matysiaku, członkini Związku Inwalidów Wojennych RP 02.07.1946
Obiekt złożony
Odcinek (jeden z czterech) formularza poczty jenieckiej z wiadomością od Józefa Matysiaka do żony Franciszki ze Stalagu II D w Stargardzie Pomorskim (dzisiaj Stargard) 1940
Obiekt złożony
Karta pocztowa wysłana przez Józefa Matysiaka do żony Franciszki z obozu jenieckiego Stalag II D w Stargardzie Pomorskim (dzisiaj Stargard) 18.11.1939
Obiekt złożony
Karta pocztowa z niemieckiego Czerwonego Krzyża z informacją o czasowym pobycie jeńca Józefa Matysiaka w obozie w Radomiu 1939
Obiekt złożony
Karta pocztowa wysłana przez Józefa Matysiaka do żony Franciszki z obozu jenieckiego Stalag II D w Stargardzie Pomorskim (dzisiaj Stargard) 08.11.1939
Numer Franciszka Matysika (23549), więźnia obozu jenieckiego Stalag II D w Stargardzie Pomorskim (dzisiaj Stargard) 1939–1940
Obiekt złożony
Przepustka Józefa Matysiaka uprawniająca do jednorazowego przekroczenia granicy (okręgów?) po uwolnieniu ze Stalagu II D w Stargardzie Pomorskim (dzisiaj Stargard) 12.09.1940
Obiekt złożony
Nakaz pracy wystawiony Józefowi Matysiakowi po uwolnieniu z obozu jenieckiego Stalag II D w Stargardzie Pomorskim (dzisiaj Stargard) 18.06.1940
Obiekt złożony
Karta meldunkowa Franciszki Matysiak i jej dzieci w Poznaniu przy ul. Poznańskiej (Lenbachstrasse) 05.09.1940
Franciszka Matysiak (druga od lewej) z dziećmi (od lewej): Zdzisławem, Zygmuntem i najmłodszą Ireną (pierwsza z prawej) 01.03.1940–01.03.1942
Plakieta Teresy Kurek, zawodniczki Stali Poznań, za zajęcie 3. miejsca w wyścigu wpław pod mostami Poznania 24.06.1951
Ślub Teresy Wesołek i Zdzisława Matysiaka (pierwszy z prawej), świadkowie (od lewej): Zygmunt Matysiak i Czesław Niepoń 1960
Wyświetlam 1-104 z 104 wyników - strona 1
Informacje / metadane