Partner strategiczny
Nasze zbiory liczą już 55 430 obiekty/78 643 skanów
Liczba wyników: 7
Wyników na stronie:
Sortowanie:
A B

Wyszukaj

Filtrowanie zaawansowane

Nazwa zespołu (kolekcji):
Partner:
Właściciel:

Filtrowanie zaawansowane

Tytuł obiektu:
Typ obiektu:
Data obiektu:  do:
Miejsce:
Autor / Twórca:
Właściciel:
Partner:
Kolekcje A-Z
 

Stary Rynek. Powojenna odbudowa | Dokumentacja WUiA UMP

Liczba kolekcji w grupie: 7

Walki o Poznań zimą 1945 roku doprowadziły Stary Rynek w Poznaniu do niemal kompletnej ruiny. Zniszczenia najbardziej reprezentacyjnego placu miasta szacowano na 76–90% w zależności od stopnia wypalenia poszczególnych obiektów. W pierwszych powojennych latach odbudowa rynku sprowadzała się do usunięcia gruzów i zabezpieczenia uszkodzonych obiektów. Nie istniała jeszcze jednolita koncepcja odbudowy, priorytetem dla władz była jedynie rekonstrukcja symbolu miasta – ratusza. Dopiero w 1953 roku utworzono staromiejską pracownię Miastoprojektu, której zadaniem było opracowanie kompleksowych planów odbudowy Starego Rynku. Publikowana kolekcja dokumentów jest świadectwem olbrzymiej pracy, jaką wykonali architekci i urbaniści zatrudnieni w tej pracowni. Zaczęli od oceny stanu zachowania poszczególnych obiektów i określenia kosztów ich obudowy, a następnie – co było najtrudniejszym zadaniem – zaproponowania ich ostatecznej formy i dekoracji. Głównym założeniem władz było możliwie najwierniejsze odtworzenie historycznej zabudowy rynku na podstawie zachowanych źródeł ikonograficznych, co w przypadku niektórych budynków przysparzało bardzo dużych problemów (por. kolekcje dotyczące odbudowy Arsenału i Sukiennic). Warto podkreślić, że pracownia Miastoprojektu nie była jedyną instytucją zaangażowaną w to olbrzymie przedsięwzięcie. Prócz Prezydium Miejskiej Rady Narodowej Poznania i Dyrekcji Budowy Osiedli Robotniczych oraz wspierających ich pracę konserwatora zabytków, a także Państwowej Wyższej Szkoły Sztuk Plastycznych nadzór nad całością sprawowało Ministerstwo Kultury i Sztuki w Warszawie, które zatwierdzało każdą decyzję. 

Wśród publikowanych materiałów znajdują się liczne plany, przekroje i rzuty, a także bardzo interesujące opracowania dotyczące ogólnych założeń przyjętych przy odbudowie rynku. Jednak najciekawsza wydaje się bieżąca dokumentacja urzędowa z lat 1954-62, wśród której znaleźć można protokoły z burzliwych dyskusji nad każdym najdrobniejszym detalem rekonstruowanych budynków. Bardzo interesujące są listy pisane przez ówczesnego magistra prawa, a później wybitnego profesora Wydziału Prawa UAM i znawcy sztuki Poznania Witolda Maisla. W korespondencji z władzami Poznania przekazywał cenne informacje dotyczące zabezpieczonych przez niego detali architektonicznych mogących być pomocą przy rekonstrukcji kamienic, a także dzielił się własnymi spostrzeżeniami na temat kwestii odbudowy.

CYRYL udostępnia dokumenty związane z jedną z największych akcji budowalnych w dziejach Poznania, która w olbrzymim stopniu zadecydowała o tym, jak dzisiaj wygląda centrum miasta. Tylko budowa średniowiecznych murów miejskich może się z nią równać. Wszystkie materiały zostały pokazane publicznie po raz pierwszy.

 

Michał Hirsch

Danuta Książkiewicz-Bartkowiak

Stary Rynek. Założenia ogólne powojennej odbudowy ...

Ratusz i Nowy Ratusz. Powojenna odbudowa | 1945–19...

Domki budnicze. Powojenna odbudowa | Dokumentacja ...

Nazwa zespołu (kolekcji):

Domki budnicze. Powojenna odbudowa | Dokumentacja WUiA UMP

Liczba obiektów w kolekcji:

9

Właściciel:

Wydział Urbanistyki i Architektury UMP

Sukiennice. Powojenna odbudowa | 1959–1964 | Dokum...

Arsenał. Powojenna odbudowa | 1958–1962 | Dokument...

Odwach i jatki rzeźnicze. Powojenna odbudowa | 194...

Waga Miejska. Powojenna rekonstrukcja | 1956–1962 ...


Liczba wyników: 7
Logo Mykk
Logo FB
Copyright © 2013-2021 Wydawnictwo Miejskie Posnania

Wskazówka

W celu przejścia do trybu pełnoekranowego wciśnij na klawiaturze F11...