Partner strategiczny
Nasze zbiory liczą już 55 430 obiekty/78 643 skanów

Informacje o projekcie

Idea CYRYLA pojawiła się w 2010 roku pod roboczą nazwą Multimedialne Centrum Edukacji Regionalnej w Wydawnictwie Miejskim Posnania. W zamierzeniach miał być portalem publikującym związane z Poznaniem materiały edukacyjne służące nauczycielom, uczniom, studentom, pracownikom naukowym, autorom opracowań i książek o Poznaniu, ale także wszystkim zainteresowanym historią miasta. Dokumenty, fotografie, plakaty, pocztówki, plany, mapy, filmy, nagrania audio i prezentacje multimedialne uporządkowane w zintegro­wane cykle tematyczne miały tworzyć interaktywną ekspozycję, wirtualne muzeum, w którym obok siebie funkcjo­nowałyby różnego rodzaju zabytki rozpro­szone w różnych instytucjach muzealnych i archiwalnych.

Rok później pojawiła się możliwość uzyskanie środków finansowych na realizację tego projektu dzięki urucho­mieniu przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego programu Kultura+, którego operatorem uczyniono Narodowy Instytut Audio­wizualny. Celem programu była ochrona i zachowanie dziedzictwa kulturowego dzięki wdrożeniu trzech podstawowych działań: digitalizacji, czyli przeniesieniu na nośniki cyfrowe materiałów wytworzonych i utrwalonych na tradycyjnych nośnikach analogowych (rękopisy, druki, fotografie, negatywy, nagrania audio, filmy); zorganizowaniu profesjonalnych repozytoriów służących do przechowywania cyfrowych wersji tradycyjnych materiałów archiwalnych (serwerownie) oraz upowszechnianiu zdigitalizowanych zbiorów za pośrednictwem portali internetowych.

Aby sprostać oczekiwaniom twórców programu, postanowiliśmy rozszerzyć istniejący projekt i utworzyć konsorcjum instytucji zawiadujących poznańskimi zbiorami archiwalnymi. Wtedy też powstała nazwa CYRYL – Cyfrowe Repozytorium Lokalne Poznań (nawiązanie do słynnego prezydenta Poznania Cyryla Ratajskiego jest zamierzone i celowe). Przygotowaliśmy stosowny wniosek i 8 maja 2012 roku wystąpiliśmy o dofinansowanie projektu. 8 sierpnia tego roku otrzymaliśmy informację, że MKiDN rozpatrzyło nasz wniosek pozytywnie.

Dzięki dofinansowaniu ministerialnemu utworzyliśmy i wyposażyliśmy pracownię digitalizacyjną i rozpoczęliśmy wraz z pierwszymi partnerami, poznańskimi instytucjami kultury, cyfryzację archiwaliów. Na początku 2013 roku uruchomiliśmy portalu cyryl.poznan.pl. W ten sposób Poznań jako jedno z pierwszych, a może pierwsze miasto w Polsce otworzył miejskie muzeum wirtualne. Do 2019 roku pozyskaliśmy 28 partnerów instytucjonalnych. Prezentujemy materiały gromadzone w poznańskich bibliotekach, muzeach, teatrach, galeriach, centrach kultury, w zbiory Międzynarodowych Targów Poznańskich, PTPN, poznańskiego oddziału PAN, szkół i uczelni. Swoje archiwa przekazało nam do digitalizacji i publikacji kilkadziesiąt osób prywatnych. Na portalu można obejrzeć dziesiątki tysięcy fotografii, setki pocztówek i dawnych planów Poznania, prześledzić historię poznańskich zabytków i instytucji, posłuchać archiwalnych nagrań, obejrzeć spektakle teatralne, filmy i prezentacje przedmiotów przestrzennych. Tysiące kolejnych obiektów czeka na digitalizację i publikację.

Mamy nadzieję, że CYRYL przyciągnie do Poznania licznych entuzjastów, a poznaniakom pozwoli lepiej poznać, zrozumieć i polubić swoje miasto. Myślimy, że to, co robimy, ma sens i przyszłość. Daje radość nam i wiemy, że także licznym gościom naszego wirtualnego muzeum.

 

Danuta Książkiewicz-Bartkowiak
szef projektu

 
Logo Mykk
Logo FB
Copyright © 2013-2021 Wydawnictwo Miejskie Posnania