Partner strategiczny
Nasze zbiory liczą już 55 430 obiekty/78 643 skanów
Strona główna   ›   O Cyrylu   ›   Kontakt   ›   Formularz kontaktowy

Formularz kontaktowy

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy, iż:

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest  Wydawnictwo Miejskie Posnania,ul. F. Ratajczaka 44, 61-728 Poznań.

2) Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - iod@wm.poznan.pl

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu prowadzenia korespondencji na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

5) Pani/Pana dane osobowe przechowywane do momentu żądania usunięcia.

6) Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody oraz prawo do przenoszenia danych.

7) Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

8) Podanie danych osobowych jest dobrowolne.

 
Logo Mykk
Logo FB
Copyright © 2013-2021 Wydawnictwo Miejskie Posnania