Partner strategiczny
Nasze zbiory liczą już 40 995 obiekty/56 521 skanów
Liczba wyników: 1
Wyników na stronie:
Sortowanie:
A B

Wyszukaj

Filtrowanie zaawansowane

Nazwa zespołu (kolekcji):
Partner:
Właściciel:

Filtrowanie zaawansowane

Tytuł obiektu:
Typ obiektu:
Data obiektu:  do:
Miejsce:
Autor / Twórca:
Właściciel:
Partner:
Kolekcje A-Z
 

Kamienice nr 40-44 między Breitestrasse (obecnie ul. Wielka) i Büttelstrasse (obecnie ul. Woźna) w latach 90. XIX wieku

Opis:  reprodukcja z: Julius Kohte, Verzeichnis der Kunstdenkmäler
der Provinz Posen, Berlin 1895-98
Nazwa zespołu (kolekcji):  Stary Rynek. Pierzeja wschodnia | MKZ

Liczba wyników: 1
Logo Mykk
Logo FB
Copyright © 2013-2019 Wydawnictwo Miejskie Posnania

Wskazówka

W celu wygodniejszego przeglądania możesz użyć przycisków klawiatury...