Partner strategiczny
Nasze zbiory liczą już 40 981 obiekty/56 493 skanów
Liczba wyników: 16
Wyników na stronie:
Sortowanie:
A B

Wyszukaj

Filtrowanie zaawansowane

Nazwa zespołu (kolekcji):
Partner:
Właściciel:

Filtrowanie zaawansowane

Tytuł obiektu:
Typ obiektu:
Data obiektu:  do:
Miejsce:
Autor / Twórca:
Właściciel:
Partner:
Kolekcje A-Z
 

Zdjęcia lotnicze Poznania | 1940

Nazwa zespołu (kolekcji): Zdjęcia lotnicze Poznania | 1940
Liczba obiektów w kolekcji: 16
Właściciel: Arkadiusz Zygmanowski

Nieznane zdjęcia lotnicze Poznania wykonane w kwietniu i czerwcu 1940 roku udostępnił CYRYLOWI Arkadiusz Zygmanowski. Znalazł je, kiedy porządkował spuściznę po dziadku. Najpierw zaniósł je do portalu www.epoznan.pl, a potem napisał maila do CYRYLA z propozycją udostępnienia fotografii i w ten sposób możemy je pokazać w wirtualnym muzeum historii Poznania. Nie wiadomo, jak zdjęcia, opatrzone niemieckimi pieczęciami na odwrociach, znalazły się w posiadaniu dziadka pana Arkadiusza. Dziadek był ślusarzem i przed wojną pracował jako tzw. złota rączka w Zakładzie dla Głuchoniemych na Śródce. Dziewięć fotografii lotniczych pokazuje dziewięć ujęć centrum Poznania, m.in. Zamek Cesarski z fragmentem obecnego pl. Mickiewicza i okolice placów Wielkopolskiego i Wolności. Miasto wygląda inaczej, niż dzisiaj, przede wszystkim nie ma wielu kamienic, które zostały zniszczone w czasie drugiej wojny światowej. Być może fotografie zostały wykonane dla potrzeb przygotowywanego przez okupanta planu miasta, na którym zamierzano nanieść nowe, niemieckie nazwy topograficzne. Niemcy działali szybko, może posłużyły do wydania Plan der Gauhauptstadt Posen, który ukazał się w 1940 roku. Plan został opublikowany w tece z Planami Poznania w 2010 roku, zdjęcia znajdują się na CYRYLU.

Odwrocie zdjęcia lotni...

06.06.1940
Tytuł obiektu:

Odwrocie zdjęcia lotniczego pl. Cyryla Ratajskiego i okolic

Data obiektu:

06.06.1940

Nazwa zespołu (kolekcji):

Zdjęcia lotnicze Poznania | 1940

Właściciel:

Arkadiusz Zygmanowski

Zdjęcie lotnicze pl. C...

06.06.1940
Tytuł obiektu:

Zdjęcie lotnicze pl. Cyryla Ratajskiego i okolic

Data obiektu:

06.06.1940

Nazwa zespołu (kolekcji):

Zdjęcia lotnicze Poznania | 1940

Właściciel:

Arkadiusz Zygmanowski

Odwrocie zdjęcia lotni...

06.06.1940
Tytuł obiektu:

Odwrocie zdjęcia lotniczego pl. Wolności i okolic

Data obiektu:

06.06.1940

Nazwa zespołu (kolekcji):

Zdjęcia lotnicze Poznania | 1940

Właściciel:

Arkadiusz Zygmanowski

Zdjęcie lotnicze pl. W...

06.06.1940
Tytuł obiektu:

Zdjęcie lotnicze pl. Wolności i okolic

Data obiektu:

06.06.1940

Nazwa zespołu (kolekcji):

Zdjęcia lotnicze Poznania | 1940

Właściciel:

Arkadiusz Zygmanowski

Odwrocie zdjęcia lotni...

29.04.1940

Zdjęcie lotnicze Zamku...

29.04.1940

Odwrocie zdjęcia lotni...

12.06.1940

Zdjęcie lotnicze okoli...

12.06.1940

Odwrocie zdjęcia lotni...

29.04.1940
Tytuł obiektu:

Odwrocie zdjęcia lotniczego pl. Wielkopolskiego i okolic

Data obiektu:

29.04.1940

Nazwa zespołu (kolekcji):

Zdjęcia lotnicze Poznania | 1940

Właściciel:

Arkadiusz Zygmanowski

Zdjęcie lotnicze pl. W...

29.04.1940
Tytuł obiektu:

Zdjęcie lotnicze pl. Wielkopolskiego i okolic

Data obiektu:

29.04.1940

Nazwa zespołu (kolekcji):

Zdjęcia lotnicze Poznania | 1940

Właściciel:

Arkadiusz Zygmanowski

Odwrocie zdjęcia lotni...

06.06.1940
Tytuł obiektu:

Odwrocie zdjęcia lotniczego z pl. Bernardyńskim i okolicami

Data obiektu:

06.06.1940

Nazwa zespołu (kolekcji):

Zdjęcia lotnicze Poznania | 1940

Właściciel:

Arkadiusz Zygmanowski

Zdjęcie lotnicze fragm...

06.06.1940
Tytuł obiektu:

Zdjęcie lotnicze fragmentu miasta z pl. Bernardyńskim i okolicami

Data obiektu:

06.06.1940

Nazwa zespołu (kolekcji):

Zdjęcia lotnicze Poznania | 1940

Właściciel:

Arkadiusz Zygmanowski

Odwrocie zdjęcia lotni...

12.06.1940

Zdjęcie lotnicze okoli...

12.06.1940

Liczba wyników: 16
Logo Mykk
Logo FB
Copyright © 2013-2019 Wydawnictwo Miejskie Posnania

Wskazówka

W celu wygodniejszego przeglądania możesz użyć przycisków klawiatury...