Typ obiektu:  fotografia
Data obiektu:  06.1914
Miejsce:  Głuszyna
Hasła przedmiotowe:  harcerstwo, harcerze, skauting, skauci
Opis fizyczny:  13,5x9 cm; czarno-biała
Właściciel:  Aleksander Miklaszewski
Sygnatura:  CYRYL_100_38_3_0046