Typ obiektu:  fotografia
Data obiektu:  1914
Miejsce:  Głuszyna
Hasła przedmiotowe:  organizacja, harcerstwo, zloty, harcerze, skauci
Właściciel:  Aleksander Miklaszewski
Sygnatura:  CYRYL_100_38_3_0044