Typ obiektu:  druk
Data obiektu:  27.12.1983
Miejsce:  Poznań
Właściciel:  Marcin Nowakowski