Typ obiektu:  rękopis
Data obiektu:  18.03.1889
Miejsce:  Poznań
Autor/Twórca:  Juliusz Dinder