Typ obiektu:  fotografia
Data obiektu:  1947
Nazwa zespołu (kolekcji):  Stary Rynek. Pierzeja zachodnia | MKZ