Typ obiektu:  fotografia
Data obiektu:  1941
Nazwa zespołu (kolekcji):  Blok śródrynkowy | MKZ