Typ obiektu:  fotografia
Data obiektu:  1945
Nazwa zespołu (kolekcji):  Blok śródrynkowy | MKZ
Opis fizyczny:  11,5x17 cm; czarno-biała