Typ obiektu:  fotografia
Data obiektu:  30.06.1940
Nazwa zespołu (kolekcji):  Blok śródrynkowy | MKZ
Opis fizyczny:  18x12 cm; czarno-biała