Typ obiektu:  fotografia
Nazwa zespołu (kolekcji):  Blok śródrynkowy | MKZ
Hasła przedmiotowe:  Stare Miasto, rynki, architektura, zabytki