Typ obiektu:  fotografia
Data obiektu:  1980
Hasła przedmiotowe:  rzemieślnicy, dekarze, rodzina, życie codzienne
Właściciel:  Elżbieta Śmigaj
Sygnatura:  CYRYL_70_0_2_0009