Typ obiektu:  fotografia
Autor/Twórca:  Brunon Cynalewski
Nazwa zespołu (kolekcji):  Rynek Śródecki | MKZ