Typ obiektu:  fotografia
Data obiektu:  1969
Autor/Twórca:  W. Basiński
Nazwa zespołu (kolekcji):  Rynek Śródecki | MKZ
Hasła przedmiotowe:  Śródka, miasteczka, dzielnice, rynki, ulice, kamienice, domy