Typ obiektu:  maszynopis
Data obiektu:  24.07.1950
Hasła przedmiotowe:  dokumentacje, podania, remonty, naprawy, podwórza
Sygnatura:  CYRYL_45_2_2_1_0076