Typ obiektu:  maszynopis
Data obiektu:  03.04.1963
Hasła przedmiotowe:  neony, reklama, projekty, sklepy
Sygnatura:  CYRYL_45_2_2_9_0012