Typ obiektu:  negatyw
Data obiektu:  24.05.1975
Miejsce:  Poznań, Rataje
Autor/Twórca:  Stanisław Wiktor
Hasła przedmiotowe:  Rataje, sklepy, domy towarowe
Właściciel:  Stanisław Wiktor