Opis:  Pierwszy etap budowy Elektrowni Garbary rozpoczął się w 1925 roku, a zakończył w listopadzie 1929 roku. Początkowo zainstalowano trzy kotły opalane miałem węglowym (w 1931 roku uruchomiono czwarty) i dwie turbiny chłodzone wodą doprowadzaną rurociągami z Warty. Elektrownia była kilkakrotnie rozbudowywana, od 1965 roku funkcjonowała jako elektrociepłownia. Elektrownia działała do 2002 roku, ciepłownia do 2016 roku.
Typ obiektu:  projekt
Autor/Twórca:  Stefan Cybichowski