Typ obiektu:  projekt
Data obiektu:  23.08.1938
Autor/Twórca:  Stefan Cybichowski (?)