Opis:  obecnie, po rozbiórce zniszczonych kamienic, w tym miejscu stoją wieżowce dawnych Domów Handlowo-Towarowych Centrum (popularna Alfa) widoczne na zdjęciu CYRYL_49_1_1_0022
Typ obiektu:  fotografia
Data obiektu:  1945
Autor/Twórca:  Zbigniew Zielonacki
Właściciel:  Adam Drogomirecki
Sygnatura:  CYRYL_49_1_1_0021