Opis:  Szkoła powstała na początku lat 20. XX wieku z inicjatywy ks. Czesława Piotrowskiego jako męskie Gimnazjum im. Adama Mickiewicza, od 1927 r. placówka mieściła się przy ul. Głogowskiej 92, w latach 1967-74 przeprowadzono gruntowny remont budynku, w 2014 r. siedzibę szkoły przeniesiono do gmachu przy ul. Cegielskiego 1. "Ósemka" jest wiodącym poznańskim liceum specjalizującym się w profilach matematyczno-fizyczno-informatycznym i biologiczno-chemicznym.
Typ obiektu:  negatyw
Data obiektu:  20.11.1984
Autor/Twórca:  Stanisław Wiktor
Opis fizyczny:  4x3,5 cm, czarno-biały
Właściciel:  Stanisław Wiktor