Typ obiektu:  wycinek prasowy
Data obiektu:  12.06.1958
Miejsce:  Poznań
Autor/Twórca:  HEROS
Właściciel:  Galeria Miejska Arsenał