Typ obiektu:  negatyw
Data obiektu:  30.08.1974
Autor/Twórca:  Stanisław Wiktor
Hasła przedmiotowe:  fabryki, zakłady, architektura
Opis fizyczny:  6x6 cm, czarno-biały
Właściciel:  Stanisław Wiktor