Opis:  skala 1:1000, wymienieni właściciele gruntów (działek) oraz numery ksiąg wieczystych
Typ obiektu:  plan
Data obiektu:  1946
Miejsce:  Poznań
Hasła przedmiotowe:  plany, mapy, kartografia, ulice, place
Sygnatura:  CYRYL_15_0_7_1_0019