Opis:  skala1:1000, naniesione numery działek
Typ obiektu:  plan
Data obiektu:  1945
Miejsce:  Poznań
Sygnatura:  CYRYL_15_0_6_1_0031