Typ obiektu:  negatyw
Data obiektu:  15.07.1974
Autor/Twórca:  Stanisław Wiktor
Hasła przedmiotowe:  Wilda, rynki, kościoły, skwery, dekoracje, jubileusze
Opis fizyczny:  6x6 cm, czarno-biały
Właściciel:  Stanisław Wiktor