Opis:  dom akademicki wraz ze szpitalem uniwersyteckim powstał w latach 1925-29 według projektu Rogera Sławskiego i został oddany do użytku jako hotel dla gości Pewuki
Typ obiektu:  pocztówka
Data obiektu:  1920-1939
Właściciel:  Roman Trojanowicz
Sygnatura:  CYRYL_13_0_8_1_0163