Typ obiektu:  negatyw
Data obiektu:  20.02.1976
Miejsce:  Poznań
Autor/Twórca:  Stanisław Wiktor
Hasła przedmiotowe:  usługi, sklepy, Rataje