Typ obiektu:  zaproszenie
Data obiektu:  24.11.1957
Wydawca:  CBWA, ZPAP
Właściciel:  Galeria Miejska Arsenał