Typ obiektu:  afisz
Data obiektu:  28.09.1957
Wydawca:  CBWA, ZPAP
Właściciel:  Galeria Miejska Arsenał